Med Frp i regjering har Norge fått en eksplosjon i avgifter. I løpet av partiets fem år i regjering har avgiftene i Norge økt med 6600 millioner kroner ifølge Jensens egne tall.

https://www.nettavisen.no/meninger/friskemeninger/10-nye-avgifter-du-har-fatt-med-frp/3423494734.html