Miljøvern som klasseskille

En gang for mange år siden ble jeg fortalt at i kommunistiske land så hadde partipampene egne

Filer på veine for at skulle slippe å stå i kø som resten av innbyggerne.   Noe som jo virker meget

Urettferdig og krenkende.   Dette stoppet ikke den tidligere konservative byregjeringen fra å kreve at Oslos sjefspolitkere er så viktige at de (selv) må kunne kjøre forbi allmuen i kollektivfeltene tydeligvis så ser Fabian ofte til totalitære regimer for inspirasjon.  Det er vel også en erklæring på hvor dårlig styrt veiene rundt Oslo har vært, siden Fabian ikke lenger holder ut å måtte sitte i kø. Et klart klasseskille.

(Det er verdt å nevne at når den Amerikanske president skal fraktes rundt så sperrer de gjerne av hele motorveier
av “sikkerhetsgrunner”. Så mer pampete enn det er det vanskelig å forstille seg..)

Etter min mening er altfor mye av de tiltakene som taes i Norge den muligvis tiltenkte konsekvens av å gjøre livet stadig enklere og bedre for de rikeste i samfunnet. Som om de virkelig trenger enda flere fordeler.   Det er de med minst ressurser i samfunnet som bes om å ta den største byrden.  Sett fra denne siden er miljøvern nå et middel for klasseskille.

Bompenger er et fint eksempel.   For de fleste er at å betale blodprisene på bompasseringer helt umulig , så man blir nødt til å finne alternative måter å komme seg på jobben.  For direktørene og andre folk med pengebinge  er denne minimale avlaten en gave fra oven.  Da kan de kjøre sine millionglis i stil uten å måtte vente på alle de stinkende og irriterende småbilene. Det er nesten like bra som å være partipamp i et kommunistisk land.

Om de slenger ut noen fler små slanter å kjøper seg en luksus elbil kan de kjøre i kollektivfelte å ikke betale noe i bommen i det hele tatt (endelig kan de som er viktige her i verden brukte kollektiv feltet som Fabian drømte om)

Det har lenge vært sånn i Oslo at de som har penger nok til å kjøre taxi kan også nyte gleden av  å passere alle andre i kollektivfeltet. Jeg skjønner ikke hvorfor folk som kan betale for taxi skal ha den fordelen.

Helst ville hvem som fikk kjøre rundt i Oslo være basert på behov og ikke på hvem som har mest penger.

Men bomringen er på ingen måte det eneste eksemplet av det økende klasseskillet påtvunget folk i navnet for miljøvern.