Lufttransport, selskapet som tapte anbudsrunden for ambulanseflyene, har også tapt retten til å drifte ambulansehelikoptrene videre. Norsk Luftambulanse AS (NLA) gikk seirende ut av anbudsrunden, ved å tilby en bedre pris.

https://www.dagbladet.no/nyheter/matte-ga-ned-260-000-kroner-i-lonn-for-a-beholde-egen-jobb/69832383