Han kaller seg : nordmannen

Han kalte seg Norðmaður – nordmann på norrønt. På bildet står han foran et militært kjøretøy. Det norske flagget henger langs siden av kjøretøyet.

Les mer