Flere sykmeldte blir ikke trodd – opplever at lønnen stanses

NRK har hørt flere historier om sykmeldte ansatte som ikke får lønn i arbeidsgiverperioden. Vi har derfor bedt Nav om tall som kan si noe om utviklingen. Svaret fra Nav er at det ikke finnes en samlet oversikt. De har likevel gitt oss nyttige tall.

Les mer