Nei, alt var ikke bedre før. Bush var en like farlig president som Trump.

Trump fortjener ikke å bli gjenvalgt. Men han fortjener heller ikke å få skylden for alle USAs problemer. «Jeg savner den gangen da USA hadde presidenter med integritet», skrev en kontakt nylig på sosiale medier. Vedlagt var en video av George W. Bush som holdt en tale.

Les mer