Arrestforhold i 2019

Personer som settes i politiarrest skal som hovedregel løslates eller overføres til fengsel innen 2 døgn etter pågripelsen. I 2019 var det totalt 486 tilfeller hvor en arrestant satt mer enn 48 timer i arrest. 317 av disse satt inntil ett døgn over 48 timer.

Les mer