Disse tallene viser hvor populære barneskolene i Oslo er.– Jeg tror rykte fanger foreldre mer enn det burde

Alle barn i grunnskolen har rett til å gå på nærskolen sin. Likevel velger noen å bytte. Kortere skolevei. Kjente omgivelser. Argumentene for å gå på nærskolen er mange.

Les mer