Hardt rammet av corona

Vladimir Putin ubestridte lederskap forstyrres av virus, oljeprisfall og økende misnøye. Russland er et av landene der coronaviruset sprer seg raskest.  Putin har styrt Russland i 20 år, og denne våren skulle velgerne gitt ham mandat til å kunne fortsette som president etter 2024.

Les mer