FHI i hemmelig rapport: Stort press om å innføre «ikke kunnskapsbaserte» tiltak i Norge

Andre lands inngripende tiltak la et press på Norge og var en utfordring, mente Folkehelseinstituttet (FHI) 8. mars. Fire dager senere trosset regjeringen deres råd da de innførte de strengeste tiltakene i fredstid.

Les mer