Professor og overlege : – Jeg frykter at noen spreke eldre kan bli nektet intensivbehandling bare fordi de er gamle

Gamle pasienter som ikke er skrøpelige, men derimot spreke, bør ikke nektes intensiv- eller respiratorbehandling på grunnlag av alder. Det skriver professor Torgeir Bruun Wyller i en kronikk i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Les mer