Sverige: 22 forskere mener strategien har mislyktes

Forskerne mener at det må skje en rask endring i Sverige og etterlyser en rekke inngripende tiltak. Ifølge Aftonbladet mener forskerne at politikerne nå må gripe inn med «raske og radikale tiltak».

Les mer