Det samlede tapet ved et langvarig slå-ned-scenario er langt høyere enn ved en brems-strategi

Koronaepidemien kom som et sjokk på hele verden. Omfattende smitteverntiltak er blitt iverksatt for å dempe spredningen av smitte, og i Norges ser vi så langt ut til å ha lykkes med dette.

Les mer