Island massetester befolkningen. Funnene gir et innblikk i barns rolle som smittespredere.

I Norge har skoler og barnehager vært stengt siden 13. mars. Om det fortsetter slik i tiden etter påske, skal regjeringen bestemme denne uken. På Island er universiteter og videregående skoler stengt. Forsamlinger på mer enn 20 personer er forbudt de fleste steder.

Les mer