Flere intensivpasienter enn antatt i FHIs scenarioer

Folkehelseinstituttet (FHI) la frem en modell med tre scenarioer for smitteutviklingen i Norge. Tallene viser at betydelig flere får intensivbehandling pr. 30. mars enn antatt. For 18 dager siden innførte regjeringen en rekke inngripende tiltak for å bremse spredningen av coronaviruset i Norge.

Les mer