Kraftig fall i bruken av innleie: – Kollaps i markedet

Bruken av innleie innen den utskjelte innleiebransjen bygg og anlegg har falt dramatisk. Innleie har de siste årene blitt kraftig angrepet av LO og venstresiden, og Solberg-regjeringen strammet inn etter å ha blitt stemt ned av et flertall på Stortinget.

Les mer