Koronakrisen: Setter inn Forsvaret for å kontrollere grensen

Det bekrefter både politidirektør Benedicte Bjørnland og Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) overfor Aftenposten. – Det vil bli innført strengere grensekontroll, og Forsvaret vil støtte gjennomføringen av dette.

Les mer