Advarer om at Nav kan knele

Stortinget vedtok i dag nye ordninger som skal sikre inntekt til de som nå blir permittert eller på annet vis opplever at inntektene har forduftet som følge av corona-krisen.

Les mer