Trond Hellelands mor begravet under corona-restriksjoner

Da Høyres parlamentariske leder skulle bære sin mor til graven, kunne de bare være fire som bar kisten. «Så var tonane borte. Gravferden blir i Ål kyrkje fredag 20. mars kl. 13. Alle er velkomne til minnestund på Sundre Gjestestugu.»

Les mer