Her kan det bli nye sjøbad i Oslo

Plan- og bygningsetaten (PBE) har sett på mulighetene for å etablere nye områder for aktivitet og friluftsliv langs indre Oslofjord. Befolkningsvekst, fortetting, forbedret vannkvalitet og bedre tilgang til vann har ført til at bruken av sjøen øker.

Les mer