Utvalg anbefaler to modeller for inntak til videregående skoler i Oslo

Det ble klart på en pressekonferanse onsdag morgen. – Vi har to hovedretninger. Det ene er en modifisert karaktermodell, som utvalget går inn for. Et mindretall går inn for dagens modell, selv om den ikke er optimal, sier Berit Lødding, leder for Inntaksutvalget.

Les mer