Store mangler i beredskapen

I notatet som offentliggjøres mandag, tegnes et bilde av et Distrikts-Norge med store mangler i beredskapen, trass i all oppmerksomheten mot dette det siste tiåret. Offentliggjøringen skjer midt i den pågående koronakrisen, som stiller den kommunale beredskapen overfor ekstra utfordringer.

Les mer