Dobling av vold og trusler i dette ungdomsfengselet

Det er i perioder veldig mye vold og trusler i Bjørgvin ungdomsfengsel. I perioder står et fåtall ungdommer for et stort antall volds- og trusselhendelser som de ansatte må håndtere. Her soner opptil fire ungdommer samtidig. Dette fengselet koster over 27 millioner kroner i året.

Les mer