Tar opp kampen mot ulovlige «jammere»

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har blant annet satt opp flere målestasjoner. En jammer er elektronisk utstyr som sender ut støysignaler for å blokkere trådløs kommunikasjon.

Les mer