Saksøker staten for å få stoppet rivingen av Y-blokka

Det er Støtteaksjonen for bevaring av Y-blokka, Norske arkitekters landsforbund, Fortidsminneforeningen og Oslo Arkitektforening som står bak søksmålet.

Les mer