Rutinesvikt i kommuners oppfølging av selvmordsforsøk

Personer som har forsøkt å ta sitt eget liv, har høy risiko for nye selvmordsforsøk. Flesteparten av kommunene har store mangler i rutinene for oppfølging av mennesker i selvmordsfare.

Les mer