Kongen måtte godkjenne at gradert PST-informasjon blir brukt i rettssak

10. januar godkjente Kongen i statsråd på Slottet at gradert informasjon fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) blir lagt fram som bevis i Oslo tingrett. Det vil skje bak lukkede dører og de som får være til stede i retten blir pålagt taushetsplikt.

Les mer