Y-blokken må rives. Tiden er kommet for å gjennomføre vedtaket.

Regjeringskvartalets karakteristiske Y-blokk har stor kulturhistorisk verdi. Den symboliserer en arkitektonisk epoke og inneholder to unike, integrerte kunstverk. Kunsten skal vi ivareta, men bygningen må likevel vike. Det er nødvendig av hensynet til sikkerhet.

Les mer