Ber flere foreldre si : : Hva gjør du ute på senteret så sent? Kom, så kjører jeg deg hjem

Nylig skrev lærerne ved Mortensrud barneskole i Oslo et debattinnlegg i Dagsavisen der de etterlyste en ny finansieringsmodell for å dekke elevenes behov på skolen. Innlegget fikk full støtte av rektor Trond Herbert Johansen.

Les mer