Alle gjør det dårligere i åpne kontorlandskap. Forskere vet hvorfor

Konklusjonen er klar, og kommer først: Den moderne trenden med åpne kontorlandskap, der folk sitter stuet sammen pult mot pult og hører alt alle holder på med, er helt på bærtur.

Les mer