Slik er SVs plan for å hindre dyrevold og vanskjøtsel

Riksrevisjonen har gransket 39 tilsynssaker. Felles for alle, er at de endte med såkalt aktivitetsforbud. Altså at den som driver med dyr, får helt eller delvis forbud mot å drive videre. Konklusjonen etter gjennomgangen var tydelig:

Les mer