Kurdisk forsker: Mulla Krekar er populær blant unge kurdere i Irak

– I det siste er det blitt vanlig å dele bilder og videoer med mulla Krekar. Han er blitt mer populær nå, tidligere var folk mer engstelige. Kamaran Palani er forsker ved tenketanken Meri, som samarbeider med Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) i Oslo.

Les mer