Refser politiet etter voldshelg

Større grupperinger har uprovosert gått til angrep på én person. Ifølge NRK frykter politiet at dette er en ny trend, men etterforsker sakene individuelt. Leder av Uteseksjonen i Oslo, Børge Erdal, sier at de er bekymret for ressursmangel i politiet.

Les mer