– Noen må låses inne

Oslo kommune og Oslo politidistrikt opplyser at de vil sette inn ni tiltak for å forsterke innsatsen mot unge lovbrytere. Tallene viser at det i 2018 var en oppgang på 31 gjengangere blant lovbrytere i alderen 12-15 år.

Les mer