«Skandalehelikoptrene» har vært nærmest utilgjengelig for redningstjenesten så langt i år

– Slik situasjonen er i dag får vi lite hjelp fra dem. De er lite operative. Vi benytter dem når de er tilgjengelige og vi har en hendelse, men det har vært lenge mellom de gangene så langt i år, sier Tore Wangsfjord, redningsinspektør for Hovedredningssentralen.

Les mer