Rapport refser Mattilsynet: – Helt hårreisende!

Kritikken går på manglende systemer og verktøy, oppfølging – og at tilsynet bruker for lang tid til å slå ned på brudd på dyrevelferdsloven. Riksrevisjonen påpeker også at Mattilsynet heller slår hardt nok ned på dokumenterte brudd.

Les mer