Satsing på kjernekraft for å redde klimaet gir økt fare for atomkrig | Mærli og Kippe

Et tvingende behov for reduksjon i klimagassutslipp, energihungrige konsumenter og en velprøvd teknologiform har beredt grunnen for nye og dels overraskende støttekonstellasjoner for kjernekraften. Alt er klart for en ny runde i spillet om energiformen.

Les mer