Må ikkje betale skatt om dei får mange barn i Ungarn

Saman med kona Anna, har baptistpastoren László Bokros til saman ni born, fire av dei har dei adoptert. Framleis bur fem heime, medan dei eldste har byrja etablere seg med sine eigne familiar. Kvar søndag går ekteparet og dei to yngste borna i kyrkja.

Les mer