Vår livline til USA og Nato kan bli en galgeløkke

Den sikkerhetspolitiske situasjonen er forverret siden forrige fagmilitære råd. Det bør påvirke forsvarssjefens faglige råd som framlegges 8. oktober.

Les mer