Nye tall: Norge hopper oppover på NATOs to-prosent liste

Regjeringen har funnet budsjettposter på 5,2 milliarder kroner som nå tas inn i beregningen av Forsvarets andel av BNP. Dermed krymper avstanden til NATOs mål om å bruke to prosent av BNP på forsvar. – Regjeringen vil dermed bruke 1,8 prosent av BNP i 2019.

Les mer