Foreslår å fjerne bompenger, fergebilletter og bilavgifter i ny rapport

I en rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI) forslås det at et nytt system for veiprising bør erstatte dagens bompenger og de aller fleste bilavgifter. Det skal gi lavere kostnader i distrikts-Norge.

Les mer