Kriseforståelse utløser handling. Håpløshet utløser resignasjon. Klimaet trenger det første. | Trine Eilertsen

Det er ikke nytt at polarisering er i ferd med å ødelegge vår tids viktigste debatter. Vi kjenner det igjen fra migrasjonsdebatten, og det gjelder i høyeste grad klimadebatten. Den siste uken har vært et grelt eksempel. Greta Thunberg har ingen skyld i det.

Les mer