Leif Synnevåg : Dab er den største floppen i europeisk kringkastingshistorie

“),t.close(),Dt=t.F;n–;)delete Dt.prototype[ft[n]];return Dt()},Ft=Object.create||function(t,e){var n;return null!==t?(jt.prototype=l(t),n=new jt,jt.prototype=null,n[Pt]=t):n=Dt(),void 0===e?n:xt(n,e)};K[Pt]=!0;var kt=[].

Les mer