Justisministeren vil ha tipsordning for å avdekke asyljuks

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) mener NRKs reportasje om norsk-eritreere som feirer regimet, kan være med på å undergrave tilliten til asylsystemet. Dette er noe av bakgrunnen for at han nå ber UDI om å innføre en digital, anonym tipsordning.

Les mer