Tine kutter 400 årsverk – skal spare én milliard kroner

400 årsverk skal bort, og ingen deler av Tines virksomheter blir skjermet. Ledelsen gir heller ingen garanti for at meierier ikke kan bli nedlagt.

Les mer