Nesten fem ulykker i døgnet med elsparkesykkel i Oslo

Oslo Skadelegevakt og akuttmottaket på Ullevål Universitetssykehus har fra 1. april til og med 31. juli registrert 337 skader i forbindelse med elektrisk sparkesykkel. Dette gjelder alle elsparkesykler, også de i privat eie.

Les mer