Samferdselsministeren innrømmer: Bompengeforliket kan bli dyrere enn antatt

Regjeringen har lagt til grunn at det vil koste 2 milliarder kroner over ti år å øke statens bidrag til Fornebubanen. Men summen er dobbelt så stor, ifølge de siste kostandsanslagene som Oslo og Akershus forholder seg til. Men det er ikke sikkert at 8 milliarder er nok.

Les mer