Oslo Venstre inviterer byrådet til sjokkøkning av rushtidsavgift

Det er regjeringens bompakke som Venstres førstekandidat i Oslo, Hallstein Bjercke, sier gir nye muligheter. I den slås det fast at nullvekstmålet for biltrafikk ligger fast. For å få ekstra penger til kollektivtrafikk og bomprisreduksjoner, skal biltrafikken ikke økes.

Les mer