Stor mangel på døgnkvileplassar: – Det er absolutt ein trafikkfare

Mangel på døgnkvileplassar for langtransportsjåførane kan gå utover tryggleiken og skape farlege situasjonar på vegane. Sjå nedst i saka for oversikt over døgnkvileplassar i Noreg.

Les mer