Barnefattigdommen fortsetter å øke – enorme forskjeller i Oslo

smp-stories-top-widgetÅrlig legger Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ut oppdatert statistikk om barnefattigdom i Norge. Årets tall, som er basert på data innhentet i 2017, viser en svak økning i andel barn i familier med vedvarende lavinntekt i over 60 prosent av landets kommuner.

Les mer